Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 22 2014

2564 3b0f
Reposted fromfoods foods viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
Sponsored post
8396 8836
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
5655 5a48 500
Reposted fromfoods foods viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
7065 b716 500

August 10 2013

2897 71db 500
6235 56d4
Reposted fromsiseniorita siseniorita viawakemeup wakemeup
1265 2527
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viawakemeup wakemeup
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viawakemeup wakemeup

July 21 2013

Ta brunetka z wielkimi oczami potrafi więcej niż myślisz...

July 18 2013

6307 060b
Reposted bychopinfeldziarz chopinfeldziarz

July 17 2013

7494 117f
Reposted fromkarahippie karahippie viagaszka gaszka
1826 45cc
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viarevalie revalie
1770 aec8
Reposted fromcudbezpowiek cudbezpowiek viaEnCiel EnCiel
Lubię ten rodzaj emocjonalnego bólu. Sprawia mi to poniekąd przyjemność. Czasami aż sama boję się o siebie bo nie wiem czy nie przekraczam pewnej granicy, progu bólu powyżej którego umrę już z rozpaczy. Boję się tego gdy tylko w nocy kładę głowę na poduszce i zamykam oczy.
Reposted frombethgadar bethgadar viaEnCiel EnCiel
7483 9dad 500
Reposted fromhouseofpain houseofpain viaEnCiel EnCiel
8888 15a4
Reposted fromsspellboundd sspellboundd viaEnCiel EnCiel
Piszę do ciebie również nie dlatego, że szukam pomocy czy pocieszenia
Ty wiesz, jak daleko zapędziłam się i wiesz, że nikt pomóc raczej nie może
— Magda Umer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...